معاونت فروش و بازاريابي
كاربراني كه از مرورگر Internet Explorer 6 و يا قديميتر استفاده ميكنند : به هنگام باز شدن پنجره پرينت برروي دكمه Prefrences كليك نموده و در بخش Setup->Orientation گزينه Landscape را انتخاب نمائيد . سپس اقدام به چاپ صفحه نمائيد .
عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روزشنبه
96/11/28
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام سبد ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 بنزن ذغالسنگي خلوص حداقل 99.5%     سلف باهنر محمو له هاي حداقل 10تني
200 26000 96/12/10
     
شرايط كلي خريد نقدي: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
واريز مبلغ 10% ارزش حداكثر تا نيم ساعت قبل از انجام معامله و تسويه باقيمانده طبق قوانين بورس كالا (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
مهلت حمل حواله هاي تحويل، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 200