حوزه معاونت فروش و بازاریابی
 

نشاني دفاتر فروش و كارخانه

 

دفتر مدير عامل

 

اصفهان - انتهاي  اتوبان ذوب آهن اصفهان - ساختمان توحيد- طبقه هفتم

03133325026

03152572594 

تهران - ميدان وليعصر- ابتداي كريم خان زند - پلاك 209

تلفن: 02188892045

      دورنگار: 02188899508

 

دفتر فروش مركزي

اصفهان – بلوار سعدي - مقابل پل مارنان - پلاك 178

تلفن : 36271800-031

 دور نگار : 36240033-031

 دفتر معاونت بازاريابي و فروش:

36278806-031

دفتر مدير بازاريابي و فروش داخلي :

36240034-031

دفتر مدير بازاريابي و فروش خارجي : 

36278815-031

 كد پستي : 14461 -81756

Email:sales@esfahansteel.com

دفتر فروش تهران

تهران - خيابان طالقاني -بعد ازتقاطع وليعصر- خيابان بندر انزلي - نبش خيابان رودسر - پلاك 21 ساختمان شماره 2 بورس كالا - دفتر فروش ذوب آهن اصفهان

تلفن  :55-88383150-021

دورنگار : 88383149-021

 كد پستي : 1593643813

 

كارخانه

اصفهان - انتهاي اتوبان ذوب آهن - ساختمان توحيد - طبقه ششم

مديريت پشتيباني و خدمات پس از فروش

تلفن :  4086-0315257

دورنگار : 4076-0315257

رسيدگي به شكايات : 4437-0315257

سوپروايزر تحويل محصول  :  5004-0315257 

 بورس كالاي ايران 

 تهران - خيابان طالقاني - نبش خيابان بندر انزلي - مقابل بيمارستان كودكان - بورس كالاي ايران

تلفن  :2-85640000-021 

دورنگار : 88383000-021