نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


  عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز چهارشنبه
  96/09/01
  احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 16 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام سبد ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
  1 بنزن ذغالسنگي خلوص حداقل 99.5%       باهنر محمو له هاي حداقل 10تني
  300 20785 فوري
       
  شرايط كلي خريد نقدي: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
  واريز مبلغ 10% ارزش حداكثر تا نيم ساعت قبل از انجام معامله و تسويه باقيمانده طبق قوانين بورس كالا (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
  مهلت حمل حواله هاي تحويل، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
      همه مقدار عرضه شده (تن) 300