نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز شنبه
96/04/31
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 16 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام سبد ويژگي نمره درصد/مقدار عرضه شده
(تن)
بها پيشنهادي
پايه (ريال)
قرارداد كارگزار
عرضه كننده
توضيح
1 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12 : 2000 T     سلف
96/06/31
مدبر آسيا يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
14 : 2208 T    
16 : 5040 T    
18 : 3264 T    
20 : 2544 T 20000 17800
22: 1632 T    
25: 1968 T    
28: 528 T    
32: 816 T    
شرايط اختصاصي خريد اعتباري رديف يك :
پرداخت 50% ارزش معامله بصورت نقدي واريز به يكي از شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و مابقی ارائه اسناد اعتباري مورد تاييد ذوب آهن حداکثر تا تاريخ 96/05/03
پرداخت 50% باقيمانده ارزش معامله (اسناد اعتباري) و ماليات بر ارزش افزوده حداکثر 20 روز كاري پس از تاريخ معامله بدون دريافت ارزش زمانی
هزينه حق نظارت سازمان بورس، شركت بورس كالا و كارمزد كارگزاري در زمان مجاز بورس كالا و بصورت نقدي دريافت خواهد شد.
در صورت عدم ارائه اسناد اعتباري مورد تاييد ذوب آهن در زمان مجاز، معامله ابطال و100% ارزش معامله طبق قوانين بورس كالا مشمول هزينه ابطال خواهد شد.
2 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12 : 91 T     سلف
96/06/31
آراد ايرانيان يك محموله
تبديل سايز با هماهنگي فروشنده بلامانع مي باشد
14 : 120 T    
16 : 264 T    
18 : 165 T    
20 : 120 T 1000 18100
22: 72 T    
25: 96 T    
28: 24 T    
32: 48 T    
شرايط كلي خريد نقدي: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
مهلت حمل حواله هاي تحويل، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي مي باشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 21000