تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
192 192 19000 سلف 96/05/31 96/04/27 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 1
10 200 8650 96/05/15 96/04/26 سولفات آمونيوم 2
23 46 19888 فوری 96/05/05 96/04/26 تيرآهن متوسط 3
23 46 20019 فوری 96/05/05 96/04/26 تيرآهن متوسط 4

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :