تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
1000 1000 24111 سلف 96/10/30 96/08/23 تيرآهن متوسط 1
10000 10000 23899 سلف 96/10/30 96/08/23 تيرآهن متوسط 2
23122 23122 21300 فوری 96/09/06 96/08/23 تيرآهن متوسط و ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 3
3600 3600 12900 96/09/30 96/08/21 4

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :