فهرست بهاي حمل كالا با تريلر از مبدا ذوب آهن اصفهان
تاريخ به روز رساني  :30/12/1396
رديف شهر كرايه/ريال رديف شهر كرايه/ريال
1 ابرقو 7,280,000 157 راسك 19,960,000
2 ابهر 10,180,000 158 رامسر 13,980,000
3 اراك 7,730,000 159 رامهرمز 11,940,000
4 اردبيل 15,730,000 160 راور كرمان 11,940,000
5 اردكان 7,270,000 161 رفسنجان 9,480,000
6 ارسنجان 8,700,000 162 رودان 12,210,000
7 اروميه 17,160,000 163 رودبار 10,770,000
8 ازنا 7,000,000 164 رودسر 11,940,000
9 استهبان 11,620,000 165 زابل 19,960,000
10 اسدآباد همدان 10,180,000 166 زاهدان 17,460,000
11 اسفراين 16,550,000 167 زرند كرمان 10,770,000
12 اشتهارد 9,920,000 168 زنجان 10,770,000
13 اشنويه 15,730,000 169 زيراب قايم شهر 14,260,000
14 اقليد 7,220,000 170 ساري 15,460,000
15 الشتر 9,480,000 171 ساوه 7,730,000
16 اليگودرز 7,000,000 172 سبزوار 15,350,000
17 اميركلا 15,460,000 173 سپيدان 10,180,000
18 اميديه 9,920,000 174 سراب 15,460,000
19 انار  8,480,000 175 سرابله ايلام 13,980,000
20 انديمشك 9,200,000 176 سراوان سيستان 21,260,000
21 اهر 15,460,000 177 سرباز ايرانشهر 19,530,000
22 اهرم بوشهر 11,940,000 178 سربندر 10,770,000
23 اهواز 10,350,000 179 سرپل ذهاب 12,220,000
24 اوز فارس  13,690,000 180 سرچشمه كرمان 9,480,000
25 ايذه 9,480,000 181 سرخس 19,320,000
26 ايرانشهر 18,900,000 182 سرخوان 11,500,000
27 ايلام 14,380,000 183 سرد رود 15,460,000
28 ايوان غرب 13,370,000 184 سردشت 18,400,000
29 آبادان 10,930,000 185 سرعين 15,730,000
30 آباده 6,900,000 186 سروستان 10,490,000
31 آبدانان 12,650,000 187 سقز 14,560,000
32 آبيك 9,890,000 188 سلفچگان 7,560,000
33 آذرشهر 15,460,000 189 سلماس 16,050,000
34 آزادشهر 16,460,000 190 سمنان 10,770,000
35 آستارا 14,720,000 191 سنقر 10,180,000
36 آستانه اشرفيه 12,210,000 192 سنندج 11,690,000
37 آشتيان 8,480,000 193 سوسنگرد 10,490,000
38 آغاجاري 10,770,000 194 سيرجان 9,030,000
39 آمل 15,460,000 195 شاهرود 13,680,000
40 بابل 15,460,000 196 شاهزند 8,150,000
41 بابلسر 15,460,000 197 شاهين دژ 15,410,000
42 بازرگان 17,770,000 198 شبستر 15,460,000
43 بافت 10,770,000 199 شهر ري 9,480,000
44 بافق 8,710,000 200 شهربابك 8,710,000
45 بانه 16,100,000 201 شهركرد 5,560,000
46 بجستان 15,610,000 202 شهريار 9,480,000
47 بجنورد 17,340,000 203 شهيد رجايي 9,480,000
48 برازجان 11,070,000 204 شوش 9,200,000
49 بردسكن 17,190,000 205 شوشتر 9,920,000
50 بردسير 10,180,000 206 شيراز 9,620,000
51 بروجرد 8,150,000 207 شيروان 17,470,000
52 بروجن 5,250,000 208 صائين قلعه 10,180,000
53 بستان آباد 13,980,000 209 صحنه 10,180,000
54 بستك لار 15,330,000 210 صوفيان 15,200,000
55 بشرويه 13,390,000 211 صومعه سرا 12,210,000
56 بم 12,540,000 212 طبس 12,160,000
57 بمپور 18,860,000 213 عجب شير 15,460,000
58 بناب 15,140,000 214    
59 بندر انزلي ( اين طرف پل ) 12,220,000 215 علمده 15,760,000
60 بندر انزلي ( آن  طرف پل ) 13,690,000 216 علي آباد گلستان 16,460,000
61 بندر خمير 13,380,000 217 فارسان 5,980,000
62 بندر دير 13,690,000 218 فراشبنده 12,980,000
63 بندر طاهري 13,800,000 219 فردوس 15,350,000
64 بندر عسلو يه 14,380,000 220 فرديس كرج 9,920,000
65 بندر كنگان 13,690,000 221 فريدون كنار 15,460,000
66 بندر لنگه 16,100,000 222 فريمان مشهد 17,760,000
67 بندرامام 10,180,000 223 فسا 10,490,000
68 بندرتركمن 16,050,000 224 فومن 11,940,000
69 بندرديلم 11,940,000 225 فيروز آباد فارس 11,240,000
70 بندرعباس 11,500,000 226 فيروز كوه 12,540,000
71 بندركنك 16,100,000 227 قائم شهر 15,130,000
72 بندرگز 16,050,000 228 قائن 16,930,000
73 بهار 9,480,000 229 قرچك 9,920,000
74 بهبهان 11,240,000 230 قره ضياءالدين 16,880,000
75 بهشهر 15,730,000 231 قروه 10,180,000
76 بوئين زهرا 9,480,000 232 قزوين 9,920,000
77 بوانات 9,480,000 233 قشم 14,380,000
78 بوشهر 11,630,000 234 قصر شيرين 15,140,000
79 بوكان 14,950,000 235 قصر قند 21,260,000
80 بومهن 10,490,000 236 قم 7,730,000
81 بيجار 12,650,000 237 قوچان 17,760,000
82 بيرجند 16,930,000 238 قير و  كارزين 12,080,000
83 پارس آباد مغان 18,900,000 239 كازرون 10,490,000
84 پل دختر 9,030,000 240 كاشمر 17,190,000
85 پيران شهر 18,030,000 241 كبوتر آهنگ 9,030,000
86 پيران شهر ( حاج عمران ) 18,820,000 242 كرج 9,920,000
87 پيشواي ورامين 9,920,000 243 كردكوي 15,730,000
88 تاكستان 9,920,000 244 كرمان 10,180,000
89 تالش 12,980,000 245 كرمانشاه 10,930,000
90 تايباد 18,520,000 246 كلاردشت 15,460,000
91 تبريز 15,180,000 247 كمال آباد كرج 9,920,000
92 تربت جام 18,140,000 248 كميجان اراك 8,710,000
93 تربت حيدريه 16,930,000 249 كنارك 20,930,000
94 تركمن چاي 13,680,000 250 کامیاران 11,640,000
95 تفت 7,870,000 251 كنگاور 10,180,000
96 تفرش 9,320,000 252 كهنوج 13,380,000
97 تكاب 15,130,000 253 كهورستان 12,980,000
98 تنكابن 14,560,000 254 كوه بنان 11,370,000
99 تهران 9,480,000 255 كوهدشت 10,180,000
100 تهران (ج آبعلي ) 10,180,000 256 كيش ( از طريق چارك  ) 16,890,000
101 تهران طرح ( بالاي شهر) 11,770,000 257 كيش ( از طريق لنگه ) 16,290,000
102 تهران طرح ( پايين شهر) 10,520,000 258 گاوبندي 15,130,000
103 تويسركان 9,480,000 259 گراش لار 13,980,000
104 جفطاي سبزوار 16,160,000 260 گرگان 16,290,000
105 جلفا 17,470,000 261 گرمسار 10,490,000
106 جليل آباد ورامين 9,920,000 262 گناباد 15,890,000
107 جم 15,130,000 263 گناوه 11,630,000
108 جهرم 11,630,000 264 گنبد 16,460,000
109 جويبار 15,460,000 265 گيلان غرب 14,990,000
110 جيرفت 12,980,000 266 لار فارس 13,980,000
111 چابكسر 13,370,000 267 لامرد 15,730,000
112 چناران 17,760,000 268 لاهيجان 11,630,000
113 چابهار 20,930,000 269 لردگان 7,270,000
114 چالوس 15,460,000 270 لنگرود 12,210,000
115 چغارك 11,230,000 271 ماكو 17,470,000
116 چمستان نور 15,130,000 272 ماهان 10,770,000
117 حاجي آباد  بندر 9,920,000 273 ماهشهر 10,180,000
118 حاجي آباد قائن 19,040,000 274 محلات 7,570,000
119 حصارك 9,920,000 275 محمود آباد 15,460,000
20 خاش 19,530,000 276 مراغه 15,130,000
121 خامنه 15,730,000 277 مرند 15,460,000
122 خدا بنده 11,240,000 278 مرودشت 8,710,000
123 خرامه 10,770,000 279 مريوان 15,530,000
124 خرم آباد 8,960,000 280 مسجد سليمان 10,180,000
125 خرمدره 10,180,000 281 مشكين شهر 16,460,000
126 خرمشهر 10,930,000 282 مشهد 17,340,000
127 خسروشهر 15,730,000 283 ملاير 9,480,000
128 خسروي 15,460,000 284 مهاباد 15,130,000
129 خشت 10,770,000 285 مهران 18,050,000
130 خلخال 16,040,000 286 مهريز 7,730,000
131 خمين 7,570,000 287 مياندواب 15,730,000
132 خنج لار 13,980,000 288 ميانه 12,980,000
133 خواف 17,470,000 289 ميبد 7,270,000
134 خورموج بوشهر 11,240,000 290 ميلك زابل 20,700,000
135 خوي 16,040,000 291 ميناب 11,940,000
136 خير آباد 9,920,000 292 نقده 15,730,000
137 داراب 11,630,000 293 نكا 15,730,000
138 دامغان 12,210,000 294 نها وند 9,480,000
139 دره شهر 10,770,000 295 نهبندان 18,810,000
140 دره گز 19,330,000 296 نور 15,460,000
141 درود 7,270,000 297 نورآباد لرستان 10,180,000
142 دزفول 9,030,000 298 نورآباد ممسني 10,770,000
143 دليجان 6,410,000 299 نوشهر 15,460,000
144 دماوند 10,770,000 300 نيريز شيراز 11,710,000
145 ده بيد فارس 7,270,000 301 نيشابور 16,160,000
146 ده شيخ لامرد 16,880,000 302 نيك شهر 21,680,000
147 دهدشت 11,630,000 303 هرات يزد 8,480,000
148 دهكلان 10,490,000 304 هشتگرد 9,920,000
149 دهلران 11,330,000 305 هفتگل 10,180,000
150 دوغارون 19,720,000 306 هفشجان 5,560,000
151 دوگنبدان 12,210,000 307 همدان 9,480,000
152 ديوان دره 13,380,000 308 هنديجان 10,770,000
153 ذهك 19,960,000 309 هويزه 10,490,000
154 رباط كريم 9,480,000 310 ورامين 9,920,000
155 رزن همدان 9,480,000 311 ياسوج 9,920,000
156 رشت 11,240,000 312 يزد 7,730,000